Inštalácia Transmission na systém Coreelec

Návod na inštaláciu obľúbeného Torrent klienta Transmission na operačný systém Coreelec, ktorý je často používaný na Android boxoch.

V Coreelec ideme do Nastavení/ Doplnky/ Hľadať

vyplníme ,,Docker“ a z ponuky nainštalujeme najnovšie verzie ,,LinuxServer.io Repository“ a ,,Docker“.

V Doplnky/ Nainštalovať z repozitára/ Linux server.io’s Docker Add-ons/ Služby nainštalujeme ,,Portainer“. Mne tento Portainer z neznámych príčin nefungoval a keďže sa mi nechcelo hľadať príčinu, nainštaloval som si ho manuálne cez SSH pomocou príkazov v príkazovom riadku.

Ako na to? Cez napr. Termius sa pripojíme na box a zadáme 2 príkazy:

docker volume create portainer_data

docker run -d –name portainer -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer:latest

a počkáme, kým sa Portainer nainštaluje.

Po inštalácii sa cez webový prehliadač prihlásime do portaineru na lokálnej adrese Coreelecu na porte 9000

Lokálnu adresu je najľahšie zistiť v nastaveniach Coreelec v ,,Systémové informácie“. Mala by mať tvar 192.168.x.x

Čiže do prehliadača si zadáme adresu 192.168.x.x:9000 (namiesto X sú číslice) a na stránke, ktorá nám výjde, vyplníme prihlasovacie údaje, ktoré budeme používať.

V prípade, že namiesto možnosti vyplnenia údajov tam bude text o tom, že vypršal čas, tak cez SSH (Termius) zadáme príkaz:

docker restart portainer

refreshneme stránku a zadáme prihlasovacie údaje.

Po úspešnom prihlásení do Portaineru klikneme na domček / Local/ Container/ +Add container

Na stránke https://hub.docker.com/r/linuxserver/transmission sú všetky potrebné informácie na inštaláciu, čiže postupujeme podľa nej.

Vyplníme Name: Transmission

Klik na ,,Advanced mode“ a vyplníme Image:

lscr.io/linuxserver/transmission:latest 

V Manual network port publishing pridáme pomocou ,,+publish a new network port“ tlačidla 3 položky:

host:9091 container:9091 (TCP) host:51413 container:51413 (TCP) host:51413 container:51413 (UDP)

Vo ,,Volumes“ pridáme pomocou tlačidla ,,+map additional volume“ 3 položky:

container: /watch (Bind) host: /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/volumes/transmission_data/watch (Writable)

container: /config (Bind) host: /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/volumes/transmission_data (Writable)

container: /downloads (Bind) host: /var/media/názov disku/Torrent (Writable)

V ,,Ent“ pridáme pomocou tlačidla ,,+Add an environment variable“ 3 položky:

name: PUID value: 1000
name: PGID value: 1000
name:TZ value: Etc/UTC

V ,,Restart policy“ nastavíme ,,Unless stopped,,

V ,,Runtime & Resources“ zapneme ,,Privileged mode“

A nakoniec trochu vyššie klikneme na ,,Deploy the container“.

Trochu počkáme, kým sa Transmission stiahne, nainštaluje a nastaví a po oznámení, že všetko prebehlo úspešne, sa naň môžeme pripojiť cez webový prehliadač na lokálnej adrese Coreelecu, ale tentoraz na porte, ktorý sme vyššie nastavili, čiže 9091 a preto bude adresa vyzerať nejako takto: 192.168.x.x:9091

Transmission je možné ovládať cez toto webové rozhranie, ale aj cez rôzne appky ako napríklad ,,Torrnado“ pre Android.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *